Registrerte arbeidsledige (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)

Til toppen

12334: Registrerte arbeidsledige 15-74 år, etter utdanningsnivå og fagfelt (avslutta serie) 2015M11 - 2020M11

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0 Allmenne fag , 1 Humanistiske og estetiske fag , 2 Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk ,

Valgt 0 av totalt 10

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
SSB mangler opplysning om utdanningsnivå for mange innvandrere. For 2014 og nyere årganger inneholder tall for utdanningsnivå beregnede verdier for denne gruppen på høyeste utdanningsnivå (nivå 1). For mer informasjon, se Om statistikken.

Tallene på registrerte ledige etter utdanning må ikke forveksles med NAVs ledighetstall etter utdanning. NAVs tall viser arbeidssøkernes selvrapporterte høyeste påbegynte utdanningsnivå. SSBs tall viser til personens høyeste avsluttede utdanningsnivå slik dette er registrert i SSBs utdanningsregister. Dette er i hovedsak basert på det utdanningsinstitusjonene rapporterer inn av fullførte utdanninger. For mer informasjon, se Om statistikken.

Tallene oppdateres kun èn gang i året fra og med 2015. Statistikkmåned november.
Prikking Alle ett-tall og to-tall i tabellen er prikket for å ivareta personvernet. I tillegg er det foretatt sekundærprikking der dette har vært nødvendig. Sekundærprikking gjøres for å unngå at man regner ut prikket-verdi basert på I alt-verdiene i tabellen. Det er brudd i tidsserien for registrerte ledige fra 2018, og tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år. For mer informasjon om bruddet, se: NAV sin uttalelse.

utdanningsnivå

Videregående skole (nivå 3-5)

Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.

Universitets- og høgskoleutdanning, 1-4 år (nivå 6)

Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.

Universitets- og høgskoleutdanning, over 4 år (nivå 7-8)

Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.