Registrerte arbeidsledige

Til toppen
10464: Personer på arbeidsmarkedstiltak, etter alder. Ved utgangen av måneden (K) 2014M01 - 2020M03
Sist endret
21.04.2020
Kontakt
Berit Mira Rosentjern, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 90
ebs@ssb.no

Måleenhet
Personer på arbeidsmarkedstiltak:
personer
Referansetid
Personer på arbeidsmarkedstiltak:
Utgangen av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
region
alder
tiltakstype
Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

måned
Må velges *

Valgt 1 av totalt 19

Valgfri variabel
alder

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tabellene oppdateres kun èn gang i året fra og med 2015. Statistikkmåned november.
Alle ett-tall og to-tall i tabellen er prikket. I tillegg er det foretatt sekundærprikking der dette har vært nødvendig. Prikking er gjort for å ivareta personvernet.
Det er brudd i tidsserien for registrerte ledige fra 2018, og tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare med tidligere år. For mer informasjon om bruddet, se: NAV sin uttalelse.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken