Registrerte arbeidsledige (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)

Til toppen

01601: Registrerte arbeidsledige, etter kjønn. Årsgjennomsnitt (K) (avslutta serie) 1977 - 1987

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1977 , 1978 , 1979 ,

Valgt 1 av totalt 11

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden (-2019) , 0102 Sarpsborg (-1991) , 0103 Fredrikstad (-1993) ,

Valgt 0 av totalt 517

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra 2018 er det tatt i bruk en ny estimeringsmetode, tallene er revidert tilbake til 2006. For mer informasjon se egen artikkel . Personer meldt ved sjømannskontorene i de respektive fylkene, er registrert med uoppgitt bostedskommune (0199, 0399 osv.).

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.