Registrerte arbeidsledige

01601: Registrerte arbeidsledige, etter kjønn. Årsgjennomsnitt (K) (avslutta serie) 1977 - 1987
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 518 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
10.02.2020
Kontakt
Berit Mira Rosentjern, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 90
ebs@ssb.no

Måleenhet
Personer registrert helt arbeidsledige:
personer
Referansetid
Personer registrert helt arbeidsledige:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra 2018 er det tatt i bruk en ny estimeringsmetode, tallene er revidert tilbake til 2006. For mer informasjon se egen artikkel .
Personer meldt ved sjømannskontorene i de respektive fylkene, er registrert med uoppgitt bostedskommune (0199, 0399 osv.).
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken