Finansiering av politiske partier

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
11233: Partifinansiering, etter regnskapspost og parti (2005 - 2016)
11319: Partifinansiering, kostnader etter aktivitet og parti (2015 - 2016)
10601: Statlig grunn- og stemmestøtte, etter parti (kr) (2013 - 2016)
Avslutta tidsserier
09474: Partifinansiering. Kun hovedorganisasjonen. Bidrag fra organisasjoner, foreninger, foretak og lignende (1 000 kr) (avslutta serie) (1998 - 2012)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken