Finansiering av politiske partier

Til toppen
11319: Partifinansiering, kostnader etter aktivitet og parti 2015 - 2018
Sist endret
04.09.2019
Kontakt
Terje Risberg, Statistisk sentralbyrå
+47 926 28 109
rit@ssb.no

Måleenhet
Partifinansiering (kr):
kr
Referansetid
Partifinansiering (kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
aktivitet
politisk parti
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

aktivitet

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
politisk parti

Totalt 27 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kostnader etter aktivitet omfatter samtlige kostnader. Partiloven krever at samtlige kostnader skal gruppes både etter aktivitet og etter art. I tabell 11233 som viser inntekter, kostnader og resultat, bygger datagrunnlaget på kostnader etter art. Tabellen her viser hovedgrupper for kostnader etter aktivitet. Summen kan avvike fra sum kostnader etter art fordi opplysningene fra enkelte partiledd ikke er konsistente. Mer utførlig omtale finnes i «Om statistikken».

Brukerveiledning for statistikkbanken