Finansiering av politiske partier

Til toppen

10601: Statlig grunn- og stemmestøtte, etter parti (kr) 2013 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle partier , Arbeiderpartiet , Fremskrittspartiet ,

Valgt 0 av totalt 26

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

år

2013

Tabellen omfatter samtlige partiledd som har rapportert. For partiledd som har rapportert at de hadde inntekter utenom offentlig støtte på mindre enn 12 000 kroner, er det benyttet beløp oppgitt av utbetalende etat. For partiledd som rapporterte at de hadde inntekter over grensen, er det beløpet brukt som partileddet rapporterte.

2014

Tabellen omfatter samtlige partilag som har rapportert. For lag som har rapportert at de hadde inntekter utenom offentlig støtte på mindre 12 000 kroner, er det benyttet beløp oppgitt av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, som utbetalte støtten til kommune- og til fylkeslagene og beløp oppgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som utbetalte støtten til de sentrale partilagene. For lag som rapporterte at de hadde inntekter over nevnte grense, er det benyttet det beløpet som partilaget har rapportert, også i de få tilfellene der det er forskjellig fra beløpet oppgitt av fylkesmannen hhv departementet.