Finansiering av politiske partier

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10601: Statlig grunn- og stemmestøtte, etter parti (kr) 2013 - 2022

Terje Risberg, Statistisk sentralbyrå
+47 926 28 109
21.08.2023 08:00
Statlig grunn- og stemmestøtte i alt:
kr
Statlig grunn- og stemmestøtte til ungdomsorganisasjonen:
kr
Statlig grunn- og stemmestøtte i alt:
31.12.
Statlig grunn- og stemmestøtte til ungdomsorganisasjonen:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2013 , 2014 , 2015 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle partier , Arbeiderpartiet , Fremskrittspartiet ,

Valgt 0 av totalt 28

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

år

2013

Tabellen omfatter samtlige partiledd som har rapportert. For partiledd som har rapportert at de hadde inntekter utenom offentlig støtte på mindre enn 12 000 kroner, er det benyttet beløp oppgitt av utbetalende etat. For partiledd som rapporterte at de hadde inntekter over grensen, er det beløpet brukt som partileddet rapporterte.

2014

Tabellen omfatter samtlige partilag som har rapportert. For lag som har rapportert at de hadde inntekter utenom offentlig støtte på mindre 12 000 kroner, er det benyttet beløp oppgitt av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, som utbetalte støtten til kommune- og til fylkeslagene og beløp oppgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som utbetalte støtten til de sentrale partilagene. For lag som rapporterte at de hadde inntekter over nevnte grense, er det benyttet det beløpet som partilaget har rapportert, også i de få tilfellene der det er forskjellig fra beløpet oppgitt av fylkesmannen hhv departementet.