Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
06718: Innenlandsk lånegjeld, etter låntakersektor, kredittkilde og valuta (mill. kr) (1987M12 - 2017M08)
11597: Innenlandsk lånegjeld, beholdninger og transaksjoner, etter låntakernæring og valuta (1995M12 - 2017M08)
11596: Innenlandsk lånegjeld, beholdninger og transaksjoner, etter kredittkilde (1985M12 - 2017M08)
11599: Innenlandsk lånegjeld, sesongjusterte og ujusterte beholdninger og transaksjoner, etter valuta og låntakersektor (1985M12 - 2017M08)
11598: Publikums samlede lånegjeld, etter kredittkilde og låntakernæringer (2016K2 - 2017K2)
Avslutta tidsserier
07477: Publikums samlede bruttogjeld, etter kredittkilde og utvalgte låntakernæringer (avslutta serie) (1985M12 - 2017M05)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken