Til toppen

06718: Innenlandsk lånegjeld, etter låntakersektor, långiversektor og valuta (mill. kr) 1987M12 - 2021M03

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1987M12 , 1988M01 , 1988M02 ,

Valgt 1 av totalt 400

låntakersektor

Må velges *

Valgt 0 av totalt 4

valuta


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Lånegjeld i alt , Lån fra banker og kredittforetak , Lån fra banker ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med januar 2018 publiseres obligasjons- og sertifikatgjeld samlet som verdipapirlån. Lån fra banker og kredittforetak publiseres også samlet fra dette tidspunktet.

Brukerveiledning for statistikkbanken