11599: Innenlandsk lånegjeld, sesongjusterte og ujusterte beholdninger og transaksjoner, etter valuta og låntakersektor 1985M12 - 2020M06
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

valuta

Totalt 3 Valgte

Søk

låntakersektor Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 415 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.08.2020
Kontakt
Heidi Christine Vegsund, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 685
hev@ssb.no

Eirin Ingvaldsen Brynestad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 550
eby@ssb.no

Måleenhet
Innenlandsk lånegjeld (mill. kr):
mill. kr
Innenlandsk lånegjeld. Sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
mill. kr
Transaksjoner siste måned. Sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Transaksjoner, hittil i år. Sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Transaksjoner, månedsvekst omregnet til årsrate. Sesongjustert (prosent):
prosent
Transaksjoner, hittil i år omregnet til årsrate. Sesongjustert (prosent):
prosent
Transaksjoner, vekst i glidende tremånedersgjennomsnitt. Sesongjustert (prosent):
prosent
Transaksjoner, tolvmånedersvekst (prosent):
prosent
Referansetid
Innenlandsk lånegjeld (mill. kr):
Slutten av måneden
Innenlandsk lånegjeld. Sesongjustert (mill. kr):
Slutten av måneden
Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
Slutten av måneden
Transaksjoner siste måned. Sesongjustert (mill. kr):
Slutten av måneden
Transaksjoner, hittil i år. Sesongjustert (mill. kr):
Slutten av måneden
Transaksjoner, månedsvekst omregnet til årsrate. Sesongjustert (prosent):
Slutten av måneden
Transaksjoner, hittil i år omregnet til årsrate. Sesongjustert (prosent):
Slutten av måneden
Transaksjoner, vekst i glidende tremånedersgjennomsnitt. Sesongjustert (prosent):
Slutten av måneden
Transaksjoner, tolvmånedersvekst (prosent):
Slutten av måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med januar 2018 vil ikke følgende serier bli oppdatert med nye tall: Transaksjoner, hittil i år, sesongjustert. Transaksjoner, hittil i år omregnet til årsrate, sesongjustert. Transaksjoner, vekst i glidende tremånedersgjennomsnitt, sesongjustert.
Fra og med januar 2019 er metoden for sesongjustering endret. Tallseriene i utenlandsk valuta viser ikke sesongvariasjon og er følgelig ikke sesongjustert. Data er revidert tilbake til januar 2018.

Brukerveiledning for statistikkbanken