Til toppen

11596: Innenlandsk lånegjeld, beholdninger og transaksjoner, etter långiversektor 1985M12 - 2020M11

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
lånegjeld
Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

måned

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1985M12 , 1986M01 , 1986M02 ,

Valgt 1 av totalt 420

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Lånegjeld i alt , Lån fra banker og kredittforetak , Lån fra banker ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra og med januar 2018 publiseres obligasjons- og sertifikatgjeld samlet som verdipapirlån. Lån fra banker og kredittforetak publiseres også samlet fra dette tidspunktet.
Fra og med januar 2019 korrigeres vekst- og transaksjonsseriene for konstaterte tap.

Brukerveiledning for statistikkbanken