Befolkning og areal i tettsteder

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
05212: Folkemengde, etter kjønn og tettbygd/spredtbygd strøk (K) (1990 - 2016)
05277: Folkemengde, etter alder og kjønn (T) (1999 - 2016)
04859: Areal og befolkning i tettsteder (T) (2000 - 2016)
04861: Areal og befolkning i tettsteder (K) (2000 - 2016)
04860: Areal og befolkning i tettsteder (F) (2000 - 2016)
04862: Areal og befolkning i tettsteder (2000 - 2016)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken