Arealbruk i tettsteder

Til toppen
04861: Areal og befolkning i tettsteder (K) 2000 - 2020
Sist endret
06.10.2020
Kontakt
Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
eve@ssb.no

Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 418
vvh@ssb.no

Måleenhet
Areal av tettsted (km²):
km²
Bosatte:
personer
Referansetid
Areal av tettsted (km²):
1.1.
Bosatte:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 19 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Ikke medregnet personer uten opplysninger om bostedstrøk.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken