Arealbruk i tettsteder

04861: Areal og befolkning i tettsteder (K) 2000 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 476 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.12.2017
Kontakt
Margrete Steinnes, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1306
ste@ssb.no

Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 95777906
eve@ssb.no

Måleenhet
Areal av tettsted (km²):
km²
Bosatte:
personer
Referansetid
Areal av tettsted (km²):
1.1.
Bosatte:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Ikke medregnet personer uten opplysninger om bostedstrøk.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken