Befolkning og areal i tettsteder

05277: Folkemengde, etter alder og kjønn (T) 1999 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 992 Valgte

Søk

alder

Totalt 6 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.12.2017
Kontakt
Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 95777906
eve@ssb.no

Måleenhet
Folkemengde:
personer
Referansetid
Folkemengde:
01.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Alle 1- og 2-tall er endret til 0 eller 3 for å ivareta personvernet.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
år
2013
Tall for tettstednr 5202 og 5203 ble rettet 4.7. 2014.

Brukerveiledning for statistikkbanken