Tettsteders befolkning og areal

Til toppen
05277: Folkemengde, etter alder og kjønn (T) 1999 - 2020
Sist endret
06.10.2020
Kontakt
Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
eve@ssb.no

Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 418
vvh@ssb.no

Måleenhet
Folkemengde:
personer
Referansetid
Folkemengde:
01.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
alder
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 21 Valgte 1


Totalt 1 174 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Alle 1- og 2-tall er endret til 0 eller 3 for å ivareta personvernet.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
0171 Buskogen
Endret navn fra Alshus i 2017.
0172 Lunde
Endret navn fra Buskogen i 2017.
0201 Halmstad
Endret navn fra Ryggebyen i 2020.
5603 Hestnes (Luster)
Endret navn fra Hafslo i 2018.

Brukerveiledning for statistikkbanken