Arealbruk i tettsteder

04859: Areal og befolkning i tettsteder (T) 2000 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

tettsted

Totalt 1 174 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.12.2019
Kontakt
Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
eve@ssb.no

Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 418
vvh@ssb.no

Måleenhet
Areal av tettsted (km²):
km²
Bosatte:
personer
Referansetid
Areal av tettsted (km²):
01.01
Bosatte:
01.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Ikke medregnet personer uten opplysninger om bostedstrøk.
tettsted
0171 Buskogen
Endret navn fra Alshus i 2017.
0172 Lunde
Endret navn fra Buskogen i 2017.
5603 Hestnes (Luster)
Endret navn fra Hafslo i 2018.
år
2013
Tall for tettstedene 1640 Helgestad, 4009 Korsvik, 5227 Hamre og 7792 Napp ble rettet 9.12.2019.

Brukerveiledning for statistikkbanken