Arealbruk i tettsteder

04859: Areal og befolkning i tettsteder (T) 2000 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

tettsted

Totalt 1 170 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.11.2019
Kontakt
Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
eve@ssb.no

Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 418
vvh@ssb.no

Måleenhet
Areal av tettsted (km²):
km²
Bosatte:
personer
Referansetid
Areal av tettsted (km²):
01.01
Bosatte:
01.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Ikke medregnet personer uten opplysninger om bostedstrøk.
tettsted
0171 Buskogen
Endret navn fra Alshus i 2017.
0172 Lunde
Endret navn fra Buskogen i 2017.
5603 Hestnes (Luster)
Endret navn fra Hafslo i 2018.
år
2013
Tall for tettstednr 5202 og 5203 ble rettet 4.7. 2014.
2013
Tall for tettstednr 0676, 0677, 1639, 1649, 4008, 4009, 5226, 5227, 7791 og 7792 ble rettet 2.7. 2014.

Brukerveiledning for statistikkbanken