Befolkningen på Svalbard

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
07124: Halvårlige befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter bostedsland eller del av land (2009H1 - 2017H1)
07428: Folkemengde 1. januar (H1)/ 1.juli (H2) i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter fylke på fastlandet og kjønn (F) (2009H1 - 2017H2)
07429: Folkemengde 1. januar (H1)/ 1. juli (H2) i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter kjønn og alder (2009H1 - 2017H2)
07430: Personer i bosettinger på Svalbard 1. januar (H1)/ 1. juli (H2), etter bosetting (1990H1 - 2017H2)
08739: Befolkningsendringer i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter bostedsland eller del av land (2010 - 2016)
10200: Privathusholdninger og personer i privathusholdninger i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter husholdningsstørrelse (2013H2 - 2017H2)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken