Befolkningen på Svalbard

Til toppen

07429: Folkemengde 1. januar (H1)/ 1. juli (H2) i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter kjønn og alder 2009H1 - 2021H1

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

halvår

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2009H1 , 2009H2 , 2010H1 ,

Valgt 1 av totalt 25

alder


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken