Befolkningen på Svalbard

07428: Folkemengde 1. januar (H1)/ 1.juli (H2) i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter fylke på fastlandet og kjønn (F) 2009H1 - 2020H1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 27 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 2 Valgte

Søk

halvår Velg minst en verdi

Totalt 23 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
07.04.2020
Kontakt
Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
eve@ssb.no

Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 418
vvh@ssb.no

Måleenhet
Personer:
antall
Referansetid
Personer:
Starten av halvåret
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken