Befolkningen på Svalbard

Til toppen
07428: Folkemengde 1. januar (H1)/ 1.juli (H2) i Longyearbyen og Ny-Ålesund, etter fylke på fastlandet og kjønn (F) 2009H1 - 2020H2
Sist endret
24.09.2020
Kontakt
Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
eve@ssb.no

Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 418
vvh@ssb.no

Måleenhet
Personer:
antall
Referansetid
Personer:
Starten av halvåret
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
halvår
Må velges *
region
kjønn
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

halvår
Må velges *

Totalt 24 Valgte 1


Totalt 27 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken