Befolkningen på Svalbard

Til toppen
07430: Personer i bosettinger på Svalbard 1. januar (H1)/ 1. juli (H2), etter bosetting 1990H1 - 2020H2
Sist endret
24.09.2020
Kontakt
Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
eve@ssb.no

Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 418
vvh@ssb.no

Måleenhet
Personer:
antall
Referansetid
Personer:
Starten av halvåret
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
halvår
Må velges *
bosetting
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

halvår
Må velges *

Totalt 43 Valgte 1

bosetting

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra 1. januar 2009 er tallene for norske bosettinger hentet fra Befolkningsregisteret for Svalbard.
bosetting
Barentsburg og Pyramiden
Rettet 18. oktober 2019.
halvår
2009H2
Tallet for polsk bosetting er per 8.9.2009

Brukerveiledning for statistikkbanken