Detaljerte tall

Statistisk sentralbyrås offisielle statistikker presenteres oftest på et aggregert nivå, for eksempel landsdel eller fylke. Men de fleste statistikkene er basert på rådata som kan gi informasjon på et langt mer detaljert nivå, for eksempel kommune eller tettsted. Det betyr at hvis du finner en statistikk om et emne som du er interessert i, men hvor statistikken ikke gir deg så detaljerte svar som du ønsker, så kan SSB sannsynligvis fremstille samme emnet i en ny statistikk hvor dine ønsker er tatt hensyn til.

Koble opplysninger via registere

Vi kan også bruke våre eksisterende rådata til å undersøke nye sammenhenger for deg. Mange av våre statistikker er registerbasert, det vil si at de inneholder opplysninger som er felles for flere statistikker, for eksempel organisasjonsnummer på bedrifter, slik at vi kan koble sammen opplysninger og få avdekket andre sammenhenger enn dem som allerede er beskrevet i vår offisielle statistikk.

Kontaktinformasjon

Du kan henvende deg til kontaktpersonene som står oppført på statistikkenes hjemmeside.

For tverrfaglige oppdrag: tabelloppdrag@ssb.no