Økonomisk sosialhjelp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

14019: Utvalgte nøkkeltall for sosialtjenesten (K) 2022 - 2023

Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
17.06.2024 08:00
Sosialhjelpstilfeller (antall):
antall
Sosialhjelpstilfeller som forsørger barn under 18 år (antall):
antall
Antall barn under 18 i familier som mottok sosialhjelp (antall):
antall
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall):
antall
Langtidstilfeller med sosialhjelp som hoved inntekt (6-12 måneder) (antall):
antall
Samlet stønadssum (bidrag + lån) (1000 kr):
1000 kr
Livsoppholdsytelse etter kommunalt reglement (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til ytelse til livsopphold(281) (1000 kr):
1000 kr
Sosialhjelpstilfeller (antall):
31.12
Sosialhjelpstilfeller som forsørger barn under 18 år (antall):
31.12
Antall barn under 18 i familier som mottok sosialhjelp (antall):
31.12
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall):
31.12
Langtidstilfeller med sosialhjelp som hoved inntekt (6-12 måneder) (antall):
31.12
Samlet stønadssum (bidrag + lån) (1000 kr):
31.12
Livsoppholdsytelse etter kommunalt reglement (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til ytelse til livsopphold(281) (1000 kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
OBS!!! Det er en var. fra skjema 7 i denne tabellen. Det betyr at skjema 7 må oppdateres først , deretter kan vi kjøre denne. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.