Økonomisk sosialhjelp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13995: Sosialhjelpstilfeller, utbetalt beløp og stønadstid (K) 2022 - 2023

Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
17.06.2024 08:00
Folkemengde i alt (antall):
antall
Sosialhjelpstilfeller (antall):
antall
Andel av sosialhjelpstilfeller (prosent):
prosent
Sosialhjelpstilfeller som forsørger barn under 18 år (antall):
antall
Antall barn under 18 i familier som mottok sosialhjelp (antall):
antall
Gjennomsnittlig stønadstid for sosialhjelpstilfeller (måneder):
måneder
Gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned (kr):
kr
Gje. stønadslengden for tilfeller med sosialhjelp som hovedinntekt (måneder):
måneder
Befolkning 18-24 år (antall):
antall
Befolkning 25-29 år (antall):
antall
Befolkning 30-39 år (antall):
antall
Befolkning 40-49 år (antall):
antall
Befolkning 50-67 år (antall):
antall
Sosialhjelpstilfeller 18-24 år (antall):
antall
Sosialhjelpstilfeller 25-29 år (antall):
antall
Sosialhjelpstilfeller 30-39 år (antall):
antall
Sosialhjelpstilfeller 40-49 år (antall):
antall
Sosialhjelpstilfeller 50-67 år (antall):
antall
Sosialhjelpstilfeller over 67 (antall):
antall
Gjennomsnittlig stønadstid 18-24 år (måneder):
måneder
Gje. stønadslengden for sosialhjelptilfeller 25-29 (måneder):
måneder
Gje. stønadslengden for sosialhjelptilfeller 30-39 (måneder):
måneder
Gje. stønadslengden for sosialhjelptilfeller 40-49 (måneder):
måneder
Gje. stønadslengden for sosialhjelptilfeller 50-67 (måneder):
måneder
Samlet stønadssum (bidrag + lån) (kr):
kr
Bidrag (kr):
kr
Lån (kr):
kr
Stønadssum til sosialhjelpstilfeller 18-24 år (kr):
kr
Stønadssum til sosialhjelpstilfeller 25-29 år (kr):
kr
Stønadssum til sosialhjelpstilfeller 30-39 år (kr):
kr
Stønadssum til sosialhjelpstilfeller 40-49 år (kr):
kr
Stønadssum til sosialhjelpstilfeller 50-67 år (kr):
kr
Sosialhjelpstilfeller med individuell plan (antall):
antall
Sosialhjelpstilfeller med økonomisk rådgivning (antall):
antall
Folkemengde i alt (antall):
31.12
Sosialhjelpstilfeller (antall):
31.12
Andel av sosialhjelpstilfeller (prosent):
31.12
Sosialhjelpstilfeller som forsørger barn under 18 år (antall):
31.12
Antall barn under 18 i familier som mottok sosialhjelp (antall):
31.12
Gjennomsnittlig stønadstid for sosialhjelpstilfeller (måneder):
31.12
Gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned (kr):
31.12
Gje. stønadslengden for tilfeller med sosialhjelp som hovedinntekt (måneder):
31.12
Befolkning 18-24 år (antall):
31.12
Befolkning 25-29 år (antall):
31.12
Befolkning 30-39 år (antall):
31.12
Befolkning 40-49 år (antall):
31.12
Befolkning 50-67 år (antall):
31.12
Sosialhjelpstilfeller 18-24 år (antall):
31.12
Sosialhjelpstilfeller 25-29 år (antall):
31.12
Sosialhjelpstilfeller 30-39 år (antall):
31.12
Sosialhjelpstilfeller 40-49 år (antall):
31.12
Sosialhjelpstilfeller 50-67 år (antall):
31.12
Sosialhjelpstilfeller over 67 (antall):
31.12
Gjennomsnittlig stønadstid 18-24 år (måneder):
31.12
Gje. stønadslengden for sosialhjelptilfeller 25-29 (måneder):
31.12
Gje. stønadslengden for sosialhjelptilfeller 30-39 (måneder):
31.12
Gje. stønadslengden for sosialhjelptilfeller 40-49 (måneder):
31.12
Gje. stønadslengden for sosialhjelptilfeller 50-67 (måneder):
31.12
Samlet stønadssum (bidrag + lån) (kr):
31.12
Bidrag (kr):
31.12
Lån (kr):
31.12
Stønadssum til sosialhjelpstilfeller 18-24 år (kr):
31.12
Stønadssum til sosialhjelpstilfeller 25-29 år (kr):
31.12
Stønadssum til sosialhjelpstilfeller 30-39 år (kr):
31.12
Stønadssum til sosialhjelpstilfeller 40-49 år (kr):
31.12
Stønadssum til sosialhjelpstilfeller 50-67 år (kr):
31.12
Sosialhjelpstilfeller med individuell plan (antall):
31.12
Sosialhjelpstilfeller med økonomisk rådgivning (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Folkemengde i alt (antall) , Sosialhjelpstilfeller (antall) , Andel av sosialhjelpstilfeller (prosent) ,

Valgt 1 av totalt 34

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000