Økonomisk sosialhjelp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13994: Langtidstilfeller av sosialhjelp etter alder og arbeidssituasjon (K) 2022

Mahta Souri, Statistisk sentralbyrå
+47 93604094
15.06.2023 08:00
Sosialhjelpstilfeller (antall):
antall
Sosialhjelpstilfeller som forsørger barn under 18 år (antall):
antall
Antall barn under 18 i familier som mottok sosialhjelp (antall):
antall
Antall barn i familier med sosialhjelp 10-12 måneder (antall):
antall
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 6 måneder eller mer (antall):
antall
Gjennomsnittlig antall sosialhjelpstilfeller per måned (måneder):
måneder
Gje. stønadslengden for tilfeller med sosialhjelp som hovedinntekt (måneder):
måneder
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall):
antall
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp i 10-12 måneder (antall):
antall
Langtidstilfeller med sosialhjelp som hoved inntekt (6-12 måneder) (antall):
antall
Langtidstilfeller med sosialhjelp som hoved inntekt (10-12 måneder) (antall):
antall
Langtidstilfeller med trygd som hoved inntekt (6-12 måneder) (antall):
antall
Langtidstilfeller med heltidsjobb (antall):
antall
Langtidstilfeller med deltidsjobb (antall):
antall
Langtidstilfeller under utdanning (antall):
antall
Langtidstilfeller- Ikke arbeidssøker (antall):
antall
Langtidstilfeller med statlig arbeidsmarkedstiltak (antall):
antall
Langtidstilfeller med kommunalt arbeidsmarkedstiltak (antall):
antall
Langtidstilfeller- registrert arbeidsledig (antall):
antall
Langtidstilfeller-Ikke registrert arbeidsledig (antall):
antall
Langtidstilfeller med introduksjonsordning (antall):
antall
Langtidstilfeller under kvalifiseringsprogram (antall):
antall
Langtidssosialhjelpstilfeller 18-24 år (antall):
antall
Langtidssosialhjelpstilfeller 25-29 år (antall):
antall
Langtidssosialhjelpstilfeller 30-39 år (antall):
antall
Langtidssosialhjelpstilfeller 40-49 år (antall):
antall
Langtidssosialhjelpstilfeller 50-67 år (antall):
antall
Sosialhjelpstilfeller (antall):
31.12
Sosialhjelpstilfeller som forsørger barn under 18 år (antall):
31.12
Antall barn under 18 i familier som mottok sosialhjelp (antall):
31.12
Antall barn i familier med sosialhjelp 10-12 måneder (antall):
31.12
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp 6 måneder eller mer (antall):
31.12
Gjennomsnittlig antall sosialhjelpstilfeller per måned (måneder):
31.12
Gje. stønadslengden for tilfeller med sosialhjelp som hovedinntekt (måneder):
31.12
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall):
31.12
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp i 10-12 måneder (antall):
31.12
Langtidstilfeller med sosialhjelp som hoved inntekt (6-12 måneder) (antall):
31.12
Langtidstilfeller med sosialhjelp som hoved inntekt (10-12 måneder) (antall):
31.12
Langtidstilfeller med trygd som hoved inntekt (6-12 måneder) (antall):
31.12
Langtidstilfeller med heltidsjobb (antall):
31.12
Langtidstilfeller med deltidsjobb (antall):
31.12
Langtidstilfeller under utdanning (antall):
31.12
Langtidstilfeller- Ikke arbeidssøker (antall):
31.12
Langtidstilfeller med statlig arbeidsmarkedstiltak (antall):
31.12
Langtidstilfeller med kommunalt arbeidsmarkedstiltak (antall):
31.12
Langtidstilfeller- registrert arbeidsledig (antall):
31.12
Langtidstilfeller-Ikke registrert arbeidsledig (antall):
31.12
Langtidstilfeller med introduksjonsordning (antall):
31.12
Langtidstilfeller under kvalifiseringsprogram (antall):
31.12
Langtidssosialhjelpstilfeller 18-24 år (antall):
31.12
Langtidssosialhjelpstilfeller 25-29 år (antall):
31.12
Langtidssosialhjelpstilfeller 30-39 år (antall):
31.12
Langtidssosialhjelpstilfeller 40-49 år (antall):
31.12
Langtidssosialhjelpstilfeller 50-67 år (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sosialhjelpstilfeller (antall) , Sosialhjelpstilfeller som forsørger barn under 18 år (antall) , Antall barn under 18 i familier som mottok sosialhjelp (antall) ,

Valgt 1 av totalt 27

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Langtidstilfeller av sosialhjelp etter alder og arbeidssituasjon oppdatert 05.05.2023 Se liste over endringer i de regionale inndelingene.