Økonomisk sosialhjelp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13992: Viktigste kilde til livsopphold av sosialhjelpstilfeller (K) 2022

Mahta Souri, Statistisk sentralbyrå
+47 93604094
15.06.2023 08:00
Arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall):
antall
Kursstønad som hovedinntekt (antall):
antall
Trygd/ pensjon som hovedinntekt (antall):
antall
Stipend/lån som hovedinntekt (antall):
antall
Sosialhjelp som hovedinntekt (antall):
antall
Introduksjonsstønad som hovedinntekt (antall):
antall
Ektefelles/samboers arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall):
antall
Kvalifiseringsstønad som hovedinntekt (antall):
antall
Annen inntekt som hovedinntekt (antall):
antall
Arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall):
31.12
Kursstønad som hovedinntekt (antall):
31.12
Trygd/ pensjon som hovedinntekt (antall):
31.12
Stipend/lån som hovedinntekt (antall):
31.12
Sosialhjelp som hovedinntekt (antall):
31.12
Introduksjonsstønad som hovedinntekt (antall):
31.12
Ektefelles/samboers arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall):
31.12
Kvalifiseringsstønad som hovedinntekt (antall):
31.12
Annen inntekt som hovedinntekt (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) , Kursstønad som hovedinntekt (antall) , Trygd/ pensjon som hovedinntekt (antall) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Viktigste kilde til livsopphold av sosialhjelpstilfeller Se liste over endringer i de regionale inndelingene.