Økonomisk sosialhjelp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13989: Trygdsituasjon for sosialhjelpstilfeller (K) 2022 - 2023

Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
17.06.2024 08:00
Sosialhjelpstilfeller (antall):
antall
Sosialhjelpstilfeller over 67 (antall):
antall
Sykepenger som trygd/pensjon (antall):
antall
Dagpenger som trygd/pensjon (antall):
antall
Uføretrygd som trygd/pensjon (antall):
antall
Overgangsstønad som trygd/pensjon (antall):
antall
Etterlattepensjon som trygd/pensjon (antall):
antall
Alderpensjon som trygd/pensjon (antall):
antall
Supplerende stønad som trygd/pensjon (antall):
antall
Arbeidsavklaringspenger som trygd/pensjon (antall):
antall
Annen type trygd (antall):
antall
Sosialhjelpstilfeller (antall):
31.12
Sosialhjelpstilfeller over 67 (antall):
31.12
Sykepenger som trygd/pensjon (antall):
31.12
Dagpenger som trygd/pensjon (antall):
31.12
Uføretrygd som trygd/pensjon (antall):
31.12
Overgangsstønad som trygd/pensjon (antall):
31.12
Etterlattepensjon som trygd/pensjon (antall):
31.12
Alderpensjon som trygd/pensjon (antall):
31.12
Supplerende stønad som trygd/pensjon (antall):
31.12
Arbeidsavklaringspenger som trygd/pensjon (antall):
31.12
Annen type trygd (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sosialhjelpstilfeller (antall) , Sosialhjelpstilfeller over 67 (antall) , Sykepenger som trygd/pensjon (antall) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000