Spesialisthelsetjenesten

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13772: Beregnet kjøretid og -avstand til nærmeste fødested (K) 2019 - 2023

Sindre Mikael Haugen, Statistisk sentralbyrå
+47 936 74 004
Ingrid Hatlebakk Hove, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 402
02.02.2024 08:00
Kjøretid (minutter):
minutter
Kjøreavstand (km):
km
Kjøretid (minutter):
31.12.
Kjøreavstand (km):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Obs:

Personer (kvinner 15-49 år) vises dersom man ikke velger 'enhet'
Fødeavdelinger og -stuer vises dersom man ikke velger 'type fødested'
50. persentil (median) vises dersom man ikke velger 'median, gjennomsnitt og persentiler'