Føretak

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13703: Overlevde føretak, etter alder og storleik (F) 2002 - 2021

Håkon Frøysa Skullerud, Statistisk sentralbyrå
+47 41 43 59 39
Stein Bakke, Statistisk sentralbyrå
+47 99 00 68 93
15.12.2023 08:00
Talet på føretak:
føretak
Sysselsatte i etableringsåret:
personer
Lønnstakarar i etableringsåret:
personer
Sysselsatte (justert) i etableringsåret:
personer
Sysselsette i overlevingsåret:
personer
Lønnstakarar i overlevingsåret:
personer
Sysselsette (justert) i overlevingsåret:
personer
Talet på føretak:
I løpet av året
Sysselsatte i etableringsåret:
Gjennomsnitt for året
Lønnstakarar i etableringsåret:
Gjennomsnitt for året
Sysselsatte (justert) i etableringsåret:
Gjennomsnitt for året
Sysselsette i overlevingsåret:
Gjennomsnitt for året
Lønnstakarar i overlevingsåret:
Gjennomsnitt for året
Sysselsette (justert) i overlevingsåret:
Gjennomsnitt for året
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 20

Valgfri variabel
Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omsetning i etableringsåret omfattar kun den perioden føretaket var aktivt, i snitt halve året. Klassifikasjonsvariablene viser foretakenes egenskaper i overlevelsesåret. Næring A Jordbruk, skogbruk og fiske og O Offentleg administrasjon og forsvar mv., samt den institusjonelle sektoren Offentleg forvaltning, er ikkje inkludert i tala.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.