Føretak

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13701: Nyetablerte føretak, etter alder og overleving (K) 2002 - 2021

Håkon Frøysa Skullerud, Statistisk sentralbyrå
+47 41 43 59 39
Stein Bakke, Statistisk sentralbyrå
+47 99 00 68 93
15.12.2023 08:00
Talet på føretak:
føretak
Sysselsette i etableringsåret:
personar
Lønnstakarar i etableringsåret:
personar
Sysselsatte (justert) i etableringsåret:
personar
Sysselsette i overlevingsåret:
personar
Lønnstakarar i overlevingsåret:
personar
Sysselsette (justert) i overlevingsåret:
personar
Talet på føretak:
I løpet av året
Sysselsette i etableringsåret:
Gjennomsnitt for året
Lønnstakarar i etableringsåret:
Gjennomsnitt for året
Sysselsatte (justert) i etableringsåret:
Gjennomsnitt for året
Sysselsette i overlevingsåret:
Gjennomsnitt for året
Lønnstakarar i overlevingsåret:
Gjennomsnitt for året
Sysselsette (justert) i overlevingsåret:
Gjennomsnitt for året
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 av totalt 20

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3101 Halden , K-3103 Moss , K-3105 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 360

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfattar ikkje føretak oppretta som følgje av fusjonar og oppsplitting (eigarskifte). Klassifikasjonsvariablene viser foretakenes egenskaper i etableringsåret. Negativ omsetning er fjernet fra foretak som er sovende og ikke-overlevde, av hensyn til konfidensialitet. Næring A Jordbruk, skogbruk og fiske og O Offentleg administrasjon og forsvar mv., samt den institusjonelle sektoren Offentleg forvaltning, er ikkje inkludert i tala.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.