Antall arbeidsforhold og lønn

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13631: Næringsfordeling (17 grupper) for lønnstakere og jobber blant ikke registrerte bosatte. Foreløpige og endelige tall 2016M01 - 2024M02

Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
Vilde Røv, Statistisk sentralbyrå
+47 90471408
Stine Bakke, Statistisk sentralbyrå
+47 91 52 62 51
21.03.2024 08:00
Antall ikke bosatte lønnstakere:
personer
Antall jobber (arbeidsforhold) for ikke bosatte:
arbeidsforhold
Antall ikke bosatte lønnstakere, sesongjustert:
personer
Antall jobber (arbeidsforhold) for ikke bosatte, sesongjustert:
arbeidsforhold
Antall ikke bosatte lønnstakere:
Uken som inneholder den 16.
Antall jobber (arbeidsforhold) for ikke bosatte:
Uken som inneholder den 16.
Antall ikke bosatte lønnstakere, sesongjustert:
Uken som inneholder den 16.
Antall jobber (arbeidsforhold) for ikke bosatte, sesongjustert:
Uken som inneholder den 16.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2016M01 , 2016M02 , 2016M03 ,

Valgt 1 av totalt 98

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00-99 Alle næringer , 01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske , 05-09 Bergverksdrift og utvinning ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet. Når tallene aggregeres til høyere regionalt nivå, vil summen kunne avvike noe fra det faktiske tallet. For å unngå avsløring av opplysninger om enkeltenheter (som alders- og kjønnsprofil, mv.) blir alle celler hvor det ligger kun én eller to foretak eller virksomheter/underenheter bak tallene «prikket» (primærprikking). Deretter utføres sekundærprikking av ytterligere noen tall slik at man ikke skal kunne regne seg frem til de primærundertrykte tallene med utgangspunkt i de øvrige tallene og totalen.