Antall arbeidsforhold og lønn

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13630: Landbakgrunn- og innvandringskategorifordeling for lønnstakere, jobber og kontantlønn. Foreløpige og endelige tall 2016M01 - 2024M05

Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
Vilde Røv, Statistisk sentralbyrå
+47 90471408
Stine Bakke, Statistisk sentralbyrå
+47 91 52 62 51
27.06.2024 08:00
Antall lønnstakere:
personer
Antall jobber (arbeidsforhold):
arbeidsforhold
Gjennomsnittlig kontantlønn (kr):
kr
Antall lønnstakere:
Uken som inneholder den 16.
Antall jobber (arbeidsforhold):
Uken som inneholder den 16.
Gjennomsnittlig kontantlønn (kr):
Uken som inneholder den 16.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2016M01 , 2016M02 , 2016M03 ,

Valgt 1 av totalt 101

Må velges
Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet. Når tallene aggregeres til høyere regionalt nivå, vil summen kunne avvike noe fra det faktiske tallet. For å unngå avsløring av opplysninger om enkeltenheter (som alders- og kjønnsprofil, mv.) blir alle celler hvor det ligger kun én eller to foretak eller bedrifter/underenheter bak tallene «prikket» (primærprikking). Deretter utføres sekundærprikking av ytterligere noen tall slik at man ikke skal kunne regne seg frem til de primærundertrykte tallene med utgangspunkt i de øvrige tallene og totalen. Tabellene 13161, 13126 og 13630 ble oppdatert med nye tall for gjennomsnittlig kontantlønn 9.11.2022. Det er kun de endelige tallene som er endret, og både sesongjusterte og ujusterte tall. Oppdateringen skyldes at vi i de opprinnelige tallene ikke fikk med all kontantlønn. Når all kontantlønn blir inkludert stiger sesongjustert gjennomsnittlig kontantlønn med 770 kroner i snitt per måned, men utviklingen over tid er tilnærmet lik det som tidligere var publisert.