Fylkeskommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13565: Utvalgte nøkkeltall for fylkeskommuneregnskap, kasse og konsolidert, etter regnskapsomfang (F) 2020 - 2021

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
15.06.2022 08:00
Frie inntekter per innbygger (kr):
kr
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
prosent
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
prosent
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
prosent
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent):
prosent
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
prosent
Langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
prosent
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
prosent
Frie inntekter per innbygger (kr):
31.12
Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
31.12
Årets merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
31.12
Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
31.12
Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer (prosent):
31.12
Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
31.12
Langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
31.12
Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3000 Viken fylkeskommune , 0300 Oslo kommune , 3400 Innlandet fylkeskommune ,

Valgt 0 av totalt 11

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen inneholder åtte utvalgte og beskrivende nøkkeltal fra fylkeskommunekassa og deres konsoliderte regnskap for å gi en overordnet oversikt over fylkeskommuneøkonomien.

Kassedata og konsolidertdata er hentet fra innrapporterte regnskap fra fylkeskommunene.

Konsolidert regnskap omfatter alle regnskapene innen fylkeskommunen som juridisk enhet. Dvs. regnskapene for fylkeskommunekassen, fylkeskommunale foretak og interfylkeskommunale samarbeid som ikke er egne rettssubjekt, samt lånefond.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.