Kommuneregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13541: Finansielle nøkkeltall i prosent av langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser, kasse og konsolidert kommune, etter regnskapsbegrep og regnskapsomfang (K) 2020 - 2023

Anne Brit Thorud, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 659
28.06.2024 08:00
Beløp (1000 kr):
1000 kr
Andel av langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser (prosent):
prosent
Beløp (1000 kr):
31.12
Andel av langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Valgt 0 av totalt 4

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3001 Halden , 3002 Moss , 3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 357

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Rettelse 28.06.2024: Balansetall for 2023 er slettet i kommunekasseregnskapet for kommune 5442 Unjárga-Nesseby og i konsolidert regnskap for kommune 3043 Ål.

Tabellen gir en oversikt over aktuelle regnskaps- og balansestørrelser i forhold til kommunens langsiktig gjeld ekskl. pensjonsforpliktelser. Tallene vises som andeler (prosent av langsiktig gjeld) og som absolutte tall i 1000 kr. Regnskapsbegrepene er presentert for kommunekassa og det konsoliderte regnskapet.

Konsolidert regnskap omfatter alle regnskapene innen kommunen som juridisk enhet, dvs. balanseregnskapene for kommunekassen, kommunale foretak og interkommunale samarbeider som ikke er egne rettssubjekt, samt lånefond.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.