Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13491: Personer i alt 15-66 år og personer med helseproblemer og nedsatt funsjonsevne etter alder, kjønn og arbeidsstyrkestatus (avslutta serie) 2021

Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
22.02.2022 08:00
Personer (1 000 personer):
1 000 personer
Personer (prosent av total gruppe):
prosent
Personer (1 000 personer):
År
Personer (prosent av total gruppe):
År
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Personer med helseproblemer og nedsatt funksjonsevne har svart i undersøkelsen at de har et helseproblem som har vart i seks måneder, at dette helseproblemet fører til begrensninger i hverdagen og at de tenker på dette som en funksjonshemming. Gruppen er altså en undergruppe av personer med nedsatt funksjonsevne, siden personer med nedsatt funksjonsevne ikke nødvendigvis har et helseproblem.