Barnevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13339: Elevar 22 år eller yngre fordelt på standpunktkarakterar, etter region, kjønn, fag, karakterverdi og barnevernstiltak (F) 2018 - 2022

Rachel Ekren, Statistisk sentralbyrå
+47 958 38 967
21.02.2024 08:00
Elevar:
personer
Elevar (prosent):
prosent
Elevar:
Utgangen av skoleåret
Elevar (prosent):
Utgangen av skoleåret
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Statistikkåret 2020 refererer til avslutta grunnskole skoleåret 2020/2021, og bustadsfylke og barnevernstiltak ved 2020. Skolereformen Kunnskapsløftet 2020 trådte i kraft for 10.trinn i 2021 og innebærer at alle fag har fått ny læreplan, fagfornyelsen. Dette betyr blant annet at elevene fom. 2021 får én samlet karakter i engelsk, og at karakterene i «Engelsk skriftlig» og «Engelsk muntlig» utgår. Frå 2021 kan barnevernet vidareføre tiltak inntil 25 år, tidlegare var øvre aldersgrense 23 år. I tabellane for Utdanning - barnevern er populasjonen likevel «Elevar 22 år eller yngre». Grunnen er at ei utviding av populasjonen med 23- og 24-åringar vil gje brot i statistikken, samstundes som det er relativt få individ som vert utelatne av å ikkje ta dei med.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

R7 Nordland, Troms, Finnmark og andre norske områder (-2019)

Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.