Grunnlag for arbeidsgiveravgift

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13257: Lønnsgrunnlag i privat sektor, 2020-kommunestruktur (mill. kr) (K) 2018 - 2022

Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
Heidi Bekkevold Backe, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 22
14.04.2023 08:00
Lønnsgrunnlag:
mill. kr
Lønnsgrunnlag:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0000 Alle kommuner , 3001 Halden (2020-2023) , 3002 Moss (2020-2023) ,

Valgt 0 av totalt 358

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
En rekke kommune- og regionendringer ble iverksatt 01.01.2020. Av hensyn til sammenlignbarhet viser denne tabellen tall publisert i banktabell 10442, med kommuneinndelingen gjeldende fra og med 01.01.2020 . For øvrige årganger, se tabell 10442.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.