Grunnlag for arbeidsgiveravgift

Til toppen

13257: Lønnsgrunnlag i privat sektor, 2020-kommunestruktur (mill. kr) (K) 2018 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0000 Alle kommuner , 3001 Halden , 3002 Moss ,

Valgt 0 av totalt 358

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
En rekke kommune- og regionendringer ble iverksatt 01.01.2020. Av hensyn til sammenlignbarhet viser denne tabellen tall publisert i banktabell 10442, med kommuneinndelingen gjeldende fra og med 01.01.2020 . For øvrige årganger, se tabell 10442.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.