Antall arbeidsforhold og lønn

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13161: Kjønns-, alders- og sektorfordeling for lønnstakere, jobber og gjennomsnittlig kontantlønn. Foreløpige og endelige tall 2016M01 - 2024M05

Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
Stine Bakke, Statistisk sentralbyrå
+47 91 52 62 51
Vilde Røv, Statistisk sentralbyrå
+47 90471408
27.06.2024 08:00
Antall lønnstakere:
personer
Antall jobber (arbeidsforhold):
arbeidsforhold
Gjennomsnittlig kontantlønn (kr):
kr
Antall lønnstakere:
Uken som inneholder den 16.
Antall jobber (arbeidsforhold):
Uken som inneholder den 16.
Gjennomsnittlig kontantlønn (kr):
Uken som inneholder den 16.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2016M01 , 2016M02 , 2016M03 ,

Valgt 1 av totalt 101

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
En teknisk feil under produksjonen av endelige tall for juni 2021 medførte at antall lønnstakere og jobber ble for lavt. Tallene ble oppdatert 25. mai 2022 og viser rundt 5 300 flere lønnstakere og 8 150 flere jobber. Under produksjonen av endelige tall for april 2022 og foreløpige tall for mai 2022 var det en liten del av populasjonen som falt ut. Disse ble lagt til og tabellene ble oppdatert med nye tall 28. juli 2022. Etter oppdateringen viser endelige tall for april 2022 rundt 2 000 flere lønnstakere og 2 900 flere jobber. De foreløpige tallene for mai 2022 får en økning på litt over 2 400 lønnstakere og i underkant av 2 300 flere jobber. Tabellene 13161, 13126 og 13630 ble oppdatert med nye tall for gjennomsnittlig kontantlønn 9.11.2022. Det er kun de endelige tallene som er endret, og både sesongjusterte og ujusterte tall. Oppdateringen skyldes at vi i de opprinnelige tallene ikke fikk med all kontantlønn. Når all kontantlønn blir inkludert stiger sesongjustert gjennomsnittlig kontantlønn med 770 kroner i snitt per måned, men utviklingen over tid er tilnærmet lik det som tidligere var publisert.