Antall arbeidsforhold og lønn

Til toppen

13161: Kjønns- og aldersfordeling for lønnstakere, jobber og gjennomsnittlig kontantlønn. Foreløpige og endelige tall 2016M01 - 2021M09

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2016M01 , 2016M02 , 2016M03 ,

Valgt 1 av totalt 69

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000