Økonomisk sosialhjelp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13138: Sosialhjelpstilfeller, utbetalt beløp og stønadstid (K) (avslutta serie) 2015 - 2021

Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
Emshaw Degife Gurmu, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 327
15.03.2023 08:00
Folkemengde i alt (antall):
antall
Sosialhjelpstilfeller (antall):
antall
Samlet antall stønadsmåneder med sosialhjelp (antall):
antall
Gjennomsnittlig stønadstid for sosialhjelpstilfeller (antall):
antall
Samlet stønadssum (bidrag + lån) (kr):
kr
Gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned (kr):
kr
Sosialhjelpstilfeller som forsørger barn under 18 år (antall):
antall
Sosialhjelpstilfeller med individuell plan (antall):
antall
Sosialhjelpstilfeller med økonomisk rådgivning (antall):
antall
Befolkning 18-24 år (antall):
antall
Sosialhjelpstilfeller 18-24 år (antall):
antall
Gjennomsnittlig stønadstid 18-24 år (antall):
antall
Befolkning 20-66 år (antall):
antall
Sosialhjelpstilfeller 20-66 år (antall):
antall
Sosialhjelpstilfeller 25-66 år (antall):
antall
Gjennomsnittlig stønadstid 25-66 år (antall):
antall
Bidrag (kr):
kr
Lån (kr):
kr
Folkemengde i alt (antall):
31.12
Sosialhjelpstilfeller (antall):
31.12
Samlet antall stønadsmåneder med sosialhjelp (antall):
31.12
Gjennomsnittlig stønadstid for sosialhjelpstilfeller (antall):
31.12
Samlet stønadssum (bidrag + lån) (kr):
31.12
Gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned (kr):
31.12
Sosialhjelpstilfeller som forsørger barn under 18 år (antall):
31.12
Sosialhjelpstilfeller med individuell plan (antall):
31.12
Sosialhjelpstilfeller med økonomisk rådgivning (antall):
31.12
Befolkning 18-24 år (antall):
31.12
Sosialhjelpstilfeller 18-24 år (antall):
31.12
Gjennomsnittlig stønadstid 18-24 år (antall):
31.12
Befolkning 20-66 år (antall):
31.12
Sosialhjelpstilfeller 20-66 år (antall):
31.12
Sosialhjelpstilfeller 25-66 år (antall):
31.12
Gjennomsnittlig stønadstid 25-66 år (antall):
31.12
Bidrag (kr):
31.12
Lån (kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Folkemengde i alt (antall) , Sosialhjelpstilfeller (antall) , Samlet antall stønadsmåneder med sosialhjelp (antall) ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Sosialhjelpstilfeller, utbetalt beløp, stønadstid, mottakere som forsørger barn under 18 år. For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.