Til toppen

13102: Yrkesfordelt månedslønn, etter kjønn, arbeidstid, sektor og næring (avslutta serie) 2015 - 2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle yrker , Ledere , Administrerende direktører ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03.2 Akvakultur , 05_07_08_09.9 Bergverksdrift , 06+09.1 Utvinning av råolje og naturgass inkl. tjenesteyting ,

Valgt 0 av totalt 85


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken