Lønn

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

13102: Yrkesfordelt månedslønn, etter kjønn, arbeidstid, sektor og næring (avslutta serie) 2015 - 2019

Håkon Grini, Statistisk sentralbyrå
+47 482 05 163
Fredrik Steinrem Edelmann, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2460
08.02.2021 08:00
Månedslønn (kr):
kr
Avtalt månedslønn (kr):
kr
Uregelmessige tillegg (kr):
kr
Bonus (kr):
kr
Overtidsgodtgjørelse (kr):
kr
Månedslønn (kr):
September
Avtalt månedslønn (kr):
September
Uregelmessige tillegg (kr):
01.01-30.09
Bonus (kr):
01.01-30.09
Overtidsgodtgjørelse (kr):
September
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle yrker , Ledere , Administrerende direktører ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03.2 Akvakultur , 05_07_08_09.9 Bergverksdrift , 06+09.1 Utvinning av råolje og naturgass inkl. tjenesteyting ,

Valgt 0 av totalt 85

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000