Til toppen

13101: Yrkesfordelt månedslønn, etter sektor, kjønn og arbeidstid (avslutta serie) 2015 - 2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0000 Uoppgitt / yrker som ikke kan identifiseres , 0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad , 0210 Befal med sersjant grad ,

Valgt 0 av totalt 407


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken