Omsetning i varehandel

Til toppen

13023: Omsetning for varehandel, etter næring (SN2007), ny fylkesinndeling (2020) (mill. kr) (F) 2016 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 03 Oslo , 34 Innlandet ,

Valgt 0 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.