Økonomisk sosialhjelp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12991: Samarbeid med kommunenes krisesentertilbud (K) 2016 - 2023

Torild-Irene Brakalsvålet, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 425
17.06.2024 08:00
Øvrige helse- og omsorgstjenester (hjemmetjenester, ergo/fysio m.m.) (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Barnevern (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Helsestasjon (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Kommunalt boligkontor (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
NAV kontor (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Fastlege (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Psykisk helse og rustjenester i kommunen (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Skole/Skolehelsetjenesten (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Ingen formaliserte samarbeid (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Øvrige helse- og omsorgstjenester (hjemmetjenester, ergo/fysio m.m.) (ja=1, nei=0):
31.12
Barnevern (ja=1, nei=0):
31.12
Helsestasjon (ja=1, nei=0):
31.12
Kommunalt boligkontor (ja=1, nei=0):
31.12
NAV kontor (ja=1, nei=0):
31.12
Fastlege (ja=1, nei=0):
31.12
Psykisk helse og rustjenester i kommunen (ja=1, nei=0):
31.12
Skole/Skolehelsetjenesten (ja=1, nei=0):
31.12
Ingen formaliserte samarbeid (ja=1, nei=0):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Øvrige helse- og omsorgstjenester (hjemmetjenester, ergo/fysio m.m.) (ja=1, nei=0) , Barnevern (ja=1, nei=0) , Helsestasjon (ja=1, nei=0) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000