Økonomisk sosialhjelp

12991: Samarbeid med kommunenes krisesentertilbud (K) 2016 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Torild-Irene Brakalsvålet, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 425
tik@ssb.no

Måleenhet
Øvrige helse- og omsorgstjenester (hjemmetjenester, ergo/fysio m.m.) (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Barnevern (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Helsestasjon (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Kommunalt boligkontor (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
NAV kontor (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Fastlege (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Psykisk helse og rustjenester i kommunen (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Skole/Skolehelsetjenesten (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Ingen formaliserte samarbeid (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Referansetid
Øvrige helse- og omsorgstjenester (hjemmetjenester, ergo/fysio m.m.) (ja=1, nei=0):
31.12
Barnevern (ja=1, nei=0):
31.12
Helsestasjon (ja=1, nei=0):
31.12
Kommunalt boligkontor (ja=1, nei=0):
31.12
NAV kontor (ja=1, nei=0):
31.12
Fastlege (ja=1, nei=0):
31.12
Psykisk helse og rustjenester i kommunen (ja=1, nei=0):
31.12
Skole/Skolehelsetjenesten (ja=1, nei=0):
31.12
Ingen formaliserte samarbeid (ja=1, nei=0):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Samarbeid med kommunenes krisesentertilbud
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken