Utenriksregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12974: Finansregnskap overfor utlandet, beholdninger. Utvalgte land, etter funksjon. Kvartalstall (mill. kr) 2019K1 - 2023K3

Linda Wietfeldt, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 25 48
17.01.2024 08:00
I alt:
mill. kr
Direkteinvesteringer:
mill. kr
Porteføljeinvesteringer:
mill. kr
Andre finansinvesteringer:
mill. kr
Internasjonale reserver:
mill. kr
I alt:
31.03., 30.06., 30.09. og 31.12.
Direkteinvesteringer:
31.03., 30.06., 30.09. og 31.12.
Porteføljeinvesteringer:
31.03., 30.06., 30.09. og 31.12.
Andre finansinvesteringer:
31.03., 30.06., 30.09. og 31.12.
Internasjonale reserver:
31.03., 30.06., 30.09. og 31.12.
I alt:
Løpende priser
Direkteinvesteringer:
Løpende priser
Porteføljeinvesteringer:
Løpende priser
Andre finansinvesteringer:
Løpende priser
Internasjonale reserver:
Løpende priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2019K1 , 2019K2 , 2019K3 ,

Valgt 1 av totalt 19

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle land , Afghanistan , Albania ,

Valgt 0 av totalt 260

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For å summere verdensdelene til total, må uspesifisert inkluderes.

Grunnet omlegging i en av datakildene tas det forbehold om usikkerhet i landfordelingen. Revisjoner vil kunne forekomme ved neste publisering.
Landfordelte tall for 2021 og 2022 ble publisert 1. mars 2023 kl. 11.30.

land

Belarus

Ble kalt Hviterussland fram til 2022.