Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

12944: Personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt (EU-skala 60 prosent), etter alder. Treårsperiode (K) (B) 2011-2013 - 2017-2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.