Barnevern

Til toppen

12860: Undersøkingar avslutta av barnevernet , etter handsamingstid (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 0 av totalt 4

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Undersøkingar avslutta av barnevernet i løpet av statistikkåret etter handsamingstid. Handsamingstid er berekna frå startdato til sluttdato på undersøkinga.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.