Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

12837: Månedslønn og stillingsprosent for lønnstakere, etter arbeidsstyrkestatus. 3 aldersgrupper 2016 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

prioritert arbeidsstyrkestatus

Totalt 7 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 4 Valgte

Søk

innvandringskategori

Totalt 3 Valgte

Søk

utdanningsnivå

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.12.2019
Kontakt
Nadiya Fedoryshyn, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 345
naf@ssb.no

Måleenhet
Antall lønnstakere:
personer
Gjennomsnittlig avtalt stillingsprosent per person:
prosent
Månedslønn (kr):
kr
Avtalt månedslønn (kr):
kr
Referansetid
Antall lønnstakere:
16.11.
Gjennomsnittlig avtalt stillingsprosent per person:
16.11.
Månedslønn (kr):
16.11.
Avtalt månedslønn (kr):
16.11.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

prioritert arbeidsstyrkestatus
For personer som er registrert i flere aktiviteter/ytelser samtidig er status prioritert i følgende rekkefølge (ovenfra og nedover): sysselsatt, registrert ledig, deltaker på arbeidsmarkedstiltak, under ordinær utdanning, mottaker av arbeidsavklaringspenger, mottaker av uføretrygd, mottaker av AFP, mottaker av alderspensjon, annet (sosialhjelp, kontantstøtte, ukjent status). Denne prioriteringen betyr for eksempel at en person som både er under ordinær utdanning og mottar uføretrygd blir regnet som under ordinær utdanning i statistikken. For mer informasjon, se «Om statistikken».
prioritert arbeidsstyrkestatus
Lønnstakere ellers
Lønnstakere ellers omfatter lønnstakere som i tillegg mottar ytelser ikke nevnt i de øvrige gruppene av lønnstakere. Disse ytelsene inkluderer blant annet sykepenger, pensjoner fra andre enn NAV, dagpenger, kontantstøtte og sosialhjelp.
innvandringskategori
Innvandrere
Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.
utdanningsnivå
Videregående skolenivå
Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.

Brukerveiledning for statistikkbanken