Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger

Til toppen
12837: Månedslønn og stillingsprosent for lønnstakere, etter arbeidsstyrkestatus. 3 aldersgrupper 2016 - 2019
Sist endret
03.09.2020
Kontakt
Nadiya Fedoryshyn, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 345
naf@ssb.no

Måleenhet
Antall lønnstakere:
personer
Gjennomsnittlig avtalt stillingsprosent per person:
prosent
Månedslønn (kr):
kr
Avtalt månedslønn (kr):
kr
Referansetid
Antall lønnstakere:
16.11.
Gjennomsnittlig avtalt stillingsprosent per person:
16.11.
Månedslønn (kr):
16.11.
Avtalt månedslønn (kr):
16.11.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
prioritert arbeidsstyrkestatus
kjønn
alder
innvandringskategori
utdanningsnivå
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

prioritert arbeidsstyrkestatus

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
utdanningsnivå

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

prioritert arbeidsstyrkestatus
For personer som er registrert i flere aktiviteter/ytelser samtidig er status prioritert i følgende rekkefølge (ovenfra og nedover): sysselsatt, registrert ledig, deltaker på arbeidsmarkedstiltak, under ordinær utdanning, mottaker av arbeidsavklaringspenger, mottaker av uføretrygd, mottaker av AFP, mottaker av alderspensjon, annet (sosialhjelp, kontantstøtte, ukjent status). Denne prioriteringen betyr for eksempel at en person som både er under ordinær utdanning og mottar uføretrygd blir regnet som under ordinær utdanning i statistikken. For mer informasjon, se «Om statistikken».
prioritert arbeidsstyrkestatus
Lønnstakere ellers
Lønnstakere ellers omfatter lønnstakere som i tillegg mottar ytelser ikke nevnt i de øvrige gruppene av lønnstakere. Disse ytelsene inkluderer blant annet sykepenger, pensjoner fra andre enn NAV, dagpenger, kontantstøtte og sosialhjelp.
innvandringskategori
Innvandrere
Utenlandsfødte med to utenlandsfødte foreldre.
utdanningsnivå
Videregående skolenivå
Videregående skolenivå inkluderer 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.

Brukerveiledning for statistikkbanken