Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
12817: Foreløpige tall for antall foretak, sysselsatte og omsetning, etter næring (SN2007) 2016 - 2018
Sist endret
14.10.2020
Kontakt
Magnus Dybwik Larsen, Statistisk sentralbyrå
+47 948 23 498
mdl@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Sysselsatte:
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Sysselsatte:
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

Må velges *

Totalt 13 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kun siste årgang er foreløpige tall. Tidligere årganger er oppdatert med endelige tall fra tabell 12910.
Næringene 06, 49.5 og 35 har ikke foreløpige tall.
Næring 78.3 inkluderer tallene for næring 78.2.
Grunnet næringskorrigeringer av en rekke foretak er ikke tallene for noen næringer sammenlignbare år til år. Dette gjelder næring 77.4 for 2011-2012, 68.2 og 74.9 for 2008-2009, 46.4 for 2017-2018.

Brukerveiledning for statistikkbanken