Næringenes økonomiske utvikling

12817: Foreløpige tall for antall foretak, sysselsatte og omsetning, etter næring (SN2007) 2007 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

næring (SN2007) Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.11.2019
Kontakt
Magnus Dybwik Larsen, Statistisk sentralbyrå
+47 948 23 498
mdl@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Sysselsatte:
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Sysselsatte:
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Obs! Alle tallene i tabellen er foreløpige tall. Det er som regel best å sammenligne foreløpige tall med endelige tall for året før, spesielt hvis man ønsker å beskrive en endring. De endelige tallene finnes i tabell 09940. Unntaket er bergverksdrift og utvinning hvor foreløpige tall ikke inneholder utvinning av råolje og naturgass, og derfor ikke er sammenlignbare med endelige tall.
Næringene 06, 49.5 og 35 har ikke foreløpige tall.
Næring 78.3 inkluderer tallene for næring 78.2.
Fra 2015 hentes sysselsettingstallene fra a-ordningen, noe som gjør at tallene ikke er helt sammenlignbare med tidligere årganger.
Grunnet næringskorrigeringer av en rekke foretak er ikke tallene for noen næringer sammenlignbare år til år. Dette gjelder næring 77.4 for 2011-2012, 68.2 og 74.9 for 2008-2009, 46.4 for 2017-2018.

Brukerveiledning for statistikkbanken