Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12817: Foreløpige tall for antall foretak, sysselsatte og omsetning, etter næring (SN2007) og sysselsettingsgruppe 2016 - 2022

Jonas Eid Lauveng, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 95
Heidi Bekkevold Backe, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 22
25.10.2023 08:00
Foretak:
foretak
Sysselsatte:
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Foretak:
31.12.
Sysselsatte:
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. B Bergverksdrift og utvinning , C Industri , D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kun siste årgang er foreløpige tall. Tidligere årganger er endelige tall. Næring 78.3 er inkludert i tallene for næring 78.2. Grunnet næringskorrigeringer av en rekke foretak er ikke tallene for noen næringer sammenlignbare år til år. Dette gjelder næring 77.4 for 2011-2012, 68.2 og 74.9 for 2008-2009, 46.4 for 2017-2018. Næring 24: F.o.m. inntektsåret 2020 så gjøres det ingen oppjustering av omsetning for foretak som driver med prosesseringstjenester. Dette er hovedårsaken til nedgangen i omsetning i næring 24 Produksjon av metaller. Tidligere årganger så har denne omsetningen blitt blåst opp til markedsverdi og ikke faktisk tjeneste-fee som næringsoppgaven viser. Fra og med årgang 2022 benyttes en oppdatert definisjon av «foretak». Se «Om statistikken» for forklaring. Enkeltpersonforetak som rapporterer driftsinntekter i skattemeldingen er fra og med årgang 2022 inkludert i populasjonen uavhengig av driftsinntektenes størrelse.