Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

12817: Foreløpige tall for antall foretak, sysselsatte og omsetning, etter næring (SN2007) 2016 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. B Bergverksdrift og utvinning , C Industri , D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning ,

Valgt 0 av totalt 13

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kun siste årgang er foreløpige tall. Tidligere årganger er endelige tall. Næringene 06, 49.5 og 35 har ikke foreløpige tall. Næring 78.3 er inkludert i tallene for næring 78.2. Grunnet næringskorrigeringer av en rekke foretak er ikke tallene for noen næringer sammenlignbare år til år. Dette gjelder næring 77.4 for 2011-2012, 68.2 og 74.9 for 2008-2009, 46.4 for 2017-2018. Næring 24: F.o.m. inntektsåret 2020 så gjøres det ingen oppjustering av omsetning for foretak som driver med prosesseringstjenester. Dette er hovedårsaken til nedgangen i omsetning i næring 24 Produksjon av metaller. Tidligere årganger så har denne omsetningen blitt blåst opp til markedsverdi og ikke faktisk tjeneste-fee som næringsoppgaven viser.