Sysselsetting, registerbasert

Til toppen
12748: Maritime lønnstakere, etter landbakgrunn, bosettingsstatus, yrkesgruppe og skipstype 2015K4 - 2019K4
Sist endret
14.02.2020
Kontakt
Anders Ekeland, Statistisk sentralbyrå
+47 95 17 54 67
eke@ssb.no

Måleenhet
Maritime lønnstakere:
personer
Referansetid
Maritime lønnstakere:
Midtre måned i kvartalet (feb, mai, aug, nov)
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
landbakgrunn
bosettingsstatus
yrke
skipstype
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

landbakgrunn

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
yrke

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet. Når tallene aggregeres til høyere nivå, vil summen kunne avvike noe fra det faktiske tallet.
Maritime lønnstakere omfatter både bosatte og ikke-bosatte mellom 15 og 74 år og er definert ved at «arbeidet utføres til sjøs, på fartøy eller flyttbar innretning». De maritime lønnstakerne omfatter to grupper, de som jobber om bord i en båt og de som jobber på en flyttbar innretning eller boreplattform. Les mer i denne artikkelen.

Brukerveiledning for statistikkbanken