Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

12694: Innvandringsgrunn for sysselsatte innvandrere, etter botid og kjønn. 4. kvartal 2001 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

innvandringsgrunn

Totalt 8 Valgte

Søk

botid

Totalt 4 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.05.2020
Kontakt
Ingebjørg Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 85
iaa@ssb.no

Bjørn Olsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 387
ols@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte innvandrere, 20-66 år:
personer
Sysselsatte innvandrer, 20-66 år, i prosent av personer i alt i hver gruppe:
prosent
Referansetid
Sysselsatte innvandrere, 20-66 år:
4. kvartal
Sysselsatte innvandrer, 20-66 år, i prosent av personer i alt i hver gruppe:
4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Innvandringsgrunn: Grunn til første innvandring, slik grunnen framkommer i registreringer i utlendingsforvaltningens registre, og slik en ellers kan avlede den til ut fra ulike relevante variabler. Variabelen er altså laget i SSB for demografisk bruk, og avspeiler ikke direkte de litt mer juridisk orienterte registreringene i utlendingsforvaltningen.
Ukjent innvandringsgrunn: Nordiske innvandrere og innvandrere bosatt før 1990 har ikke registrert innvandringsgrunn.

Brukerveiledning for statistikkbanken