Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

Til toppen

12663: Økologisk husdyrhald 1999 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1999 , 2000 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 22

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Storfe i alt , Mjølkekyr , Ammekyr ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgt 0 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Husdyr i karens er ikkje medrekna.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.