Barnevern

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12615: Barn med melding og prosentdelen barn med melding i barnevernet (K) 2015 - 2023

Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
15.03.2024 08:00
Barn med melding (antall):
antall
Barn med melding i barnevernet ift. talet på innbyggarar (prosent):
prosent
Barn med melding (antall):
31.12
Barn med melding i barnevernet ift. talet på innbyggarar (prosent):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Talet på barn med melding til barnevernet, og prosentdelen barn med melding i dei ulike aldersgruppene. Denne tabellen inneheld barn med melding som ikkje allereie er i undersøking eller får tiltak frå barnevernet. (Kun barn med melding konkludert med kode 1 eller 2.) Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Barn med melding (antall)

Barn med melding er i denne tabellen barn der meldinga er konkludert som henlagt eller til undersøking. Meldingar i allereie pågåande saker er ikkje tatt med. Tal som inkluderer desse meldingane finn du i tabell 13531.