Barnevern

Til toppen

12615: Barn med melding og prosentdelen barn med melding i barnevernet (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Talet på barn med melding til barnevernet, og prosentdelen barn med melding i dei ulike aldersgruppene. Frå årgang 2020 skal også meldingar for barn som allereie har undersøking eller tiltak registrerast. Dette gjer at talet på meldingar i dei fleste kommunar vil vere høgare frå og med 2020 enn tidlegare år. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Barn med melding (antall)

Frå årgang 2020 skal også meldingar for barn som allereie har undersøking eller tiltak registrerast. Dette gjer at talet på meldingar i dei fleste kommunar vil vere høgare frå og med 2020 enn tidlegare år.